Negeseuon Valentines Day Whatsapp 2017

Whatsapp yw'r mwyaf y cais sgwrsio anghonfensiynol sydd wedi cael ei hadeiladu tan ddyddiad. Rydym ni yma gyda Dydd Sant Ffolant 2017 Negeseuon Whatsapp ac Negeseuon Whatsapp ar gyfer Dydd Sant Ffolant 2017.

Negeseuon Dydd Sant Ffolant ar gyfer Gariad yw'r enwocaf, ac rydym wedi cael llawer o ymholiadau yn ymwneud â Negeseuon Diwrnod Sant Ffolant Whatsapp am gariad.

Negeseuon Valentines Day Whatsapp 2017

Negeseuon Valentines Day Whatsapp am gariad

Ydych chi'n gwybod sef y lle mwyaf prydferth yn y byd i gyd? Mae ei chynhesrwydd eich breichiau sy'n fy helpu i ddod o hyd i gysur.

Negeseuon Valentines Day Whatsapp ar gyfer cariad

Am nifer o flynyddoedd i profiadol heb freuddwydio a nosweithiau ddiflas. Ond y funud y daeth chi i mewn i fy mywyd, popeth yn ymddangos yn unig berffaith ac rydych wedi newid lliw fy nosweithiau heb freuddwydio

Negeseuon Valentines Day Whatsapp gyfer Lover

Peidiwch ag anghofio ein dyddiad heno. Dim ond oherwydd eich bod yn fy ngwraig, ddim yn meddwl nad ydw i'n dal i fod ychydig bach yn nerfus.

Negeseuon Valentines Day Whatsapp i Deulu

Rydych chi bob amser wedi bod yno i mi pan fyddaf wedi bod angen i chi y mwyaf. Rydych yn ysgwydd i grio ar a help llaw, eich bod wedi llenwi fy mywyd gydag ymdeimlad o gynhesrwydd a wynfyd. Dydd Sant Ffolant Hapus i fy ddyn arbennig.

Rhamantaidd Neges Dydd Sant Ffolant Whatsapp 2017

Os ydych yn byw i fod yn gant, Rwyf eisiau byw i fod yn namyn diwrnod cant felly byth yn rhaid i mi fyw heb i chi. - A. A. Milne "

Gwirio: Dyfyniadau Dydd Sant Ffolant 2017

Neges 'n ddigrif Valentines Day Whatsapp 2017

Mae rhai pobl yn dweud eu bod am gael Prince Charming, Ond yr wyf ar y llaw arall, Dywedwch nad wyf yn ei wneud. Mae hynny am fod gen i guy yn well na hynny biliwn o weithiau. Caru Po fwyaf rydych chi'n ar Ddydd Sant Ffolant.

Da Neges Dydd Sant Ffolant Whatsapp

Dydw i ddim yn gofyn am deiamwntiau neu rhosod Dydd Sant Ffolant hwn. Mae gen i dy gariad ac mae'n yw'r cyfan sydd ei angen arnaf. Rydych chi'n ddyn anhygoel ac rwyf wrth fy modd i chi ddrud - Happy Dydd Sant Ffolant!

Neges Dydd Sant Ffolant Whatsapp Byr

* Chi yw'r * coca * i fy * cola *
Chi yw'r * ras * i fy * car *
Chi yw'r * macaroni * i fy
*caws *
Chi yw'r * Wal * i fy * Mart *
ond yn bennaf oll ....
Chi yw'r * allweddi * i fy * nghalon *

2017 Negeseuon Valentines Day Whatsapp

Mae fy nghalon yn cael ei gloi i ffwrdd ac mae gennych yr allwedd. Yr wyf bob un chi, fy Valentine.

Dydd Sant Ffolant 2017 Negeseuon Whatsapp

Rydych yn goleuo popeth i mi;
Yn fy nghalon i chi ddisgleirio;
Goleuo fy mywyd i gyd,
F'anwylyd Valentine.

Gwirio: Dydd Sant Ffolant GIF Delweddau

Negeseuon Valentines Day Whatsapp Hapus

Byddwch yn fy Valentine,
yn y dwyrain neu'r gorllewin,
eich bod yn gwybod Rwyf wrth fy modd orau i chi,
felly rhoi'r gorau i'r holl gweddill,
a bod yn fy Valentine,
beth bynnag y tymor,
mae'n chi ddylwn i fod yn ddymunol,
Rwyf wrth fy modd i chi yw'r rheswm,
fod fy Valentine.

Whatsapp Neges ar gyfer Dydd Sant Ffolant

Pryd bynnag y mae'n brifo i edrych yn ôl, ac eich bod yn rhy ofnus i edrych ymlaen, gallwch chi bob amser yn edrych wrth eich ochr a bydd eich ffrind gorau fod yno dal eich llaw.

Rydym yn gobeithio ein casgliad a wnaed chi'n hapus a byddwch yn dychwelyd yn fuan i gael rhagor o gasglu ar Neges Dydd Sant Ffolant Whatsapps gan arwain at wynebau mwy hapus mewn bywyd i chi. Dydd Sant Ffolant 2017 Negeseuon Whatsapp yn wych.