(*) ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ സന്ദേശങ്ങൾ 2017 [പുതിയ]

ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയിൽ നിന്നു പോകുന്നു ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കയറി വന്നു വിചാരിച്ചു ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം 2017 സന്ദേശംങ്ങള് നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം രൂപകൽപ്പന. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 2017 ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ.

ഹാപ്പി ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ 2017 സന്ദേശങ്ങൾ

ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം 2017 സന്ദേശങ്ങൾ

ഹാപ്പി ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു

വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നന്ദികാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കുറവുകൾ നിന്ന് അറിയുക ഉയർന്ന ആത്മാക്കളെ ലോകത്തെ എടുക്കുന്ന!

ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ

ആദ്യ സൂര്യന്റെ സൂര്യോദയ മുൻപ് 2017, എന്നെ നിങ്ങൾക്കു ക്ഷേമത്തിനും സന്തോഷത്തിനും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും എല്ലാ കിരണങ്ങൾ പെയിന്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ന്യൂ ഇയർ വൈമുഖ്യം പറ്റി!

സുഹൃത്തുക്കൾ ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ

ഈ പുതുവർഷത്തെ ഞാൻ കൊതിച്ചു:
വിധിയും ഒരു മണ്ണോ ചെയര്മാനും നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല;
കാമദേവന്റെ തന്റെ അറുനൂറോളം അമ്പടയാളത്തോടുകൂടിയ അടിച്ചാലും നിങ്ങൾ;
ലേഡി ലക്ക് നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സമ്പത്തും നൽകുന്നു;
നിങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാഖ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അലേർട്ട് ശുഭ്രമായ നിലനിർത്തുന്നു.
ഒരു ഭാഗ്യവാനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ന്യൂ ഇയർ ഉണ്ടോ

നല്ല ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ

അയ്യോ എന്റെ പ്രിയ, കൈഞ്ഞു പേടിയും മറക്കുക,
എല്ലാ ഉർ ഡ്രീംസ് അറിയട്ടെ,
കണ്ണീർ ഒരിക്കലും, കേട്ടാലും,
എനിക്ക് എന്തോ ചെവിയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
U രൂപപെട്ടലോ വളരെ "ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്"!

2017 ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ

നീ എന്റെ ആശംസകൾ, ജനുവരി വലിയ തുടക്കം, ഫെബ്രുവരി സ്നേഹം, മാർച്ച് സമാധാനം, ഏപ്രിൽ വിഷമിക്കണ്ട, മെയ് വേണ്ടി ഫൺ, നവം ലേക്ക് May ജോയ്, ഡിസംബർ വേണ്ടി സന്തോഷം, ഭാഗ്യ അത്ഭുതകരവുമായ ഉണ്ടോ 2017.

നിങ്ങളുടെ കാലത്തു ഡയമണ്ട്സ് ആയി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഇരിക്കട്ടെ;
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കാരും ഗോൾഡ് പോലെ നല്ല ലഭിക്കട്ടെ;
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എമറാൾഡ് പോലെ പച്ച തുടരാൻ ലഭിക്കുമോ;
നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം പേൾ പോലെ ശുദ്ധമായ പാർത്തുകൊണ്ടാൽ.
പുതുവത്സരാശംസകൾ!

ന്യൂ ഇയർ നിങ്ങളുടെ പരിവർത്തനം ചെയ്തേക്കാം:
സന്തോഷത്തിൽ കണ്ണുനീർ
പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ
റിയാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ
ആസ്തി കടന്നു നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ്
togetherness നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം
ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാഴികക്കല്ലുകൾ!
വളരെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ

Xai മുന്പ് സന്ദേശങ്ങൾ മണിനാദം 2017

അമ്മയിൽനിന്നും & ഡാഡി .... നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ബദ്ധനാക്കിക്കളയുന്നു എന്റെ പിഴവുകൾ എപ്പോഴും അവഗണന നന്ദി & ഞാൻ ഇനിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്നെ പിന്തുണക്കുക. എപ്പോഴും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ.

2017 ഇലവൻ fa CAI സന്ദേശങ്ങൾ മണിനാദം

ഏറ്റവും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം,
മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ തന്ന അടുക്കൽ ആർ;
ദൂതന്മാർ ടെൻഡർ സന്തോഷംകൊണ്ടു പാടും സമയത്ത്,
എല്ലാവരും നിലത്തു സന്തോഷമുള്ള പുതിയ വർഷം!
~ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ 2017 ~

ചെക്ക് ഔട്ട്: ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ 2017 ഉദ്ധരണികൾ

ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ

ന്യൂ ഇയർ കീറട്ടേ വെറും സന്തോഷം പ്രദാനം,
എല്ലാവരേയും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയ സ്നേഹിക്കുന്നു,
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക ആയിരിക്കും ......
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആകുന്നു എന്റെ പ്രത്യേക പുതുവർഷ ആശംസ.

ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം ആപ്പ് സന്ദേശം

എല്ലാ നിമിഷങ്ങൾ May, മിനിറ്റ്, മണിക്കൂറുകൾ, ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ ന്യൂ ഇയർ ആഴ്ച മാസം നിങ്ങൾ മഹത്തായ സന്തോഷവും ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും! പുതുവത്സരാശംസകൾ!

2017 ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശം

ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോഗ് ഔട്ട് ഈ വർഷം ലോഗിൻ പോലെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകൾ അയയ്ക്കുന്നു, ഭാഗം, സന്തോഷവും സന്തോഷത്തിന്റെ. പുതുവത്സരാശംസകൾ!

ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം 2017 സന്ദേശം

ന്റെ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ റെസലൂഷൻ പരസ്പരം അവിടെ വരുത്തുന്ന അറിയിക്കുന്നതിലൂടെ ആവശ്യം സഹായിക്കാൻ വ്യക്തിപരമായി അവരെ അറിയില്ല പോലും സഹമനുഷ്യരോടുള്ള. അതുകൊണ്ട് ചില ദയയും ചിയർ പ്രചരിപ്പിക്കാനും വരുവിൻ!

ഫണ്ണി ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശം

മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് പുതിയ വർഷം അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മികവാണു് റീചാർജ് ആസ്വദിക്കാൻ സെറ്റ് നേടുകയും ഇവിടെ. എല്ലാ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല പിൻവാങ്ങുക, സംശയങ്ങൾ ഭയങ്ങളും വെറും ചിരിച്ചു നയം പിന്തുടരുക, സ്നേഹം, തൽസമയ.

സഹോദരൻ ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശം

വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒന്നു പ്രകാശിക്കും ലഭിക്കട്ടെ; നന്മയും ഒബാമയ്ക്കെതിരെ നിറവിൽ; സുഖാനുഗ്രഹവും കരയിലും.

കുടുംബത്തിന് ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശം

ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആശംസകളും എന്റെ എല്ലാ സുഹ്യത്തുക്കൾ ലേക്ക്!
നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും സമാധാനത്തിൽ എപ്പോഴും,
നിങ്ങളുടെ തിന്മകളെ അപൂർണതകളും ശത്രുതയുള്ള,
ഓരോ ന്യൂ ഇയർ നിങ്ങൾ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കൂ!
വളരെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ രൂപപെട്ടലോ!

ചെക്ക് ഔട്ട്: ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ 2017 ആശംസകൾ

ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം 2017 നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ

ഈ ന്യൂ ഇയർ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ രൂപപെട്ടലോ!
തമാശയുള്ള, സന്തോഷം, സമാധാനം, സ്നേഹം, കെയർ, ഭാഗ്യം, മുന്നോട്ടുള്ള വിജയം!

പരിഹാസ്യമായ ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം 2017 സന്ദേശങ്ങൾ

നിങ്ങൾ മഹത്തായ സന്തോഷവും ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ വലിയ വർഷം ലഭിക്കുമോ! നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക വിജയം വലിയവൻ ഉയരങ്ങളിൽ നേടാൻ. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഒരു അത്ഭുതകരമായ വർഷം രൂപപെട്ടലോ!

ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശം ഇമേജ്

ഞാൻ നമ്മുടെ സൗഹൃദം എങ്ങനെ സന്തോഷവാനാണ് അതു ആക്കിയിരിക്കുന്നു കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ, ഞാൻ വരുവാൻ ആണ്ടിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷം നേരുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ദി ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം സന്ദേശങ്ങൾ 2017 വളരെ വേഗം സമീപിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ചൈനീസ് പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ അവരുടെ എന്താണെന്ന് കോണിലൂടെ കാണാം ആണ്. ഞങ്ങളെ ഈ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അറിയിക്കുക ചെയ്യരുത് ചൈനീസ് പുതിയ വർഷം 2017 സന്ദേശം. ഐയിയാന് മുന്പ് കായ് സന്ദേശങ്ങൾ മണിനാദം 2017 നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ചെയ്തു.