Happy New Year shayari 2017

Achida imi kufara itsva gore Shayaris gore rino idzva 2017. Tariro iwe kuzviita zvakanaka! Get Sorted vabereki!

New Year shayari muna Hindi 2017

Kuramba ukama uyu chero zvaidiwa,
Chengeta mwenje unopfuta mumwoyo nendangariro,
Ini kuenda runako inotapira 2016 The ...
Kungofanana navo 2017 Also kuramba.
zvido akanaka Gore Idzva..

*****Goredzva 2017 Shayari muna Hindi ******

Tiri kurarama mu mwoyo yenyu,
All kurwadziwa Makatambudzika,
Dai taigona kwete pamberi penyu kupa,
Wokutanga kutaura Happy New Year.
Happy New Year ...

*****Goredzva rakanaka 2017 shayari *****

Vachaona maruva anotumbuka kwazvo muna Gulshan,
Sweet uye anovava ndangariro rapera achava,
Muchiungana kuti vanopemberera New Year mitambo kuseka merrily,
Mangwanani mugore idzva rokutanga achauyisa mufaro dzisingaverengeki.
Happy New Year ...

Adversitements
*****Hindi Happy New Year shayari 2017*****

Rudo nokuda wose kuva wose mwoyo;
Zuva nezuva vakauya mutambo mufaro,
All kuuya netariro pamatadza Bhulke,
Year New 2015 Zvino Welcome tose.

Happy New Year..

*****2017 Happy New Year shayari Hindi *****

Kanganwa rapfuura gore,
Izvi Gore Idzva kumbundira,
Ngatinyengeterei kuna Ishe uta,
Gore rino, kurota kwenyu zvose dzakwana.

A kufara chaizvo itsva gore ...

*****Goredzva rakanaka 2017 Shayari SMS *****

The egore ari kuenda,
Ndeipi nzira zvakasikwa,
Old Ndangariro, vachifunga zvaunoita Usachema,
Regai gore idzva yasvika,
Tora achitevedzera yakarova kuti varove.

A kufara chaizvo itsva gore ...

*****Goredzva rakanaka 2017 SMS anoda *****

Chero zviroto zvenyu yakashongedzwa muziso,
Uye chero moyo zvido uye kutsvaka,
gore idzva Izvi zvichaita kuti vauye vechokwadi,
Ndiko, zvatinogona kushuvira iwe!

Happy New Year ...

*****Goredzva rakanaka 2017 Shayaris *****

Nguva dzose kugara kure mimvuri kusuwa,
Regai kutarisana nokusingaperi Tnhaiyon,
chido chako ose akazadzisa hope ose,
Nyengetera kuna rakadzika mwoyo.

Happy New Year..

*****Shayari Hindi Happy New Year 2017*****

Kuramba ukama uyu chero zvaidiwa,
Chengeta mwenje unopfuta mumwoyo nendangariro,
Ini kuenda runako inotapira 2015 The ...
Kungofanana navo 2016 Also kuramba.

zvido akanaka Gore Idzva..

*****Goredzva rakanaka 2017 anoda *****

Maruva munhuwi yechirimo !
Unofanira zvipo zvose izvi !!
Asma, mwedzi uye nyeredzi !
Itai zvose izvi Sringar !!
Uri kufara kuti igarwe kuwana fuma ......
Akadaro mufaro kwepfuti !
Kune zviuru minyengetero yedu !!
Enda shoma muswe wako !

Unofanira rudo zvikuru muupenyu !!